عاشق بستنی سنتی

چطور درست میشه؟

بستی آناناسی

 ترکیبی است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 

در کنار فالوده و بستنی، بابا بستنی آبمیوه های فصلی متنوعی هم دارد؛ از آب هندوانه، آب پرتقال، آب انار تا هر آب هر میوه تازه ای که تصورش را بکنید.

در واقع روی این بستنی قیفی با تکه های خوش بُرش خامه تزیین شده است که هم شکل زیبایی به آن بخشیده و هم طعمی فوق العاده به آن می دهد.

فالوده بستی آناناسی

یک نوع فالوده معمولی است که با آبلیمو و شربت های مختلف رنگین و طعم دار می شود. نوع دیگر فالوده آناناسی آن است.

در کنار فالوده و بستنی، بابا بستنی آبمیوه های فصلی متنوعی هم دارد؛ از آب هندوانه، آب پرتقال، آب انار تا هر آب هر میوه تازه ای که تصورش را بکنید.

آبمیوه های فصلی متنوعی هم دارد؛ از آب هندوانه، آب پرتقال، آب انار تا هر آب هر میوه تازه ای که تصورش را بکنید.

72 لیتر

روی این بستنی قیفی با تکه های خوش بُرش

16 کیلو

روی این بستنی قیفی با تکه های خوش بُرش

84 قیف

روی این بستنی قیفی با تکه های خوش بُرش