مطالب اصلی

بهمن ۱۸، ۱۴۰۲

درباره حاج رحیم جمالخانی (موسس بابارحیم) – سایت بابارحیم

سایت بابارحیم ، درباره حاج رحیم جملخانی موسس برند بابارحیم
شهریور ۳، ۱۴۰۰

سایت بابارحیم افتتاح شد babarahim.com

سایت بابارحیم به آدرس www.babarahim.com افتتاح شد . در این سایت انواع محصولات بابارحیم معرفی می شوند . بابارحیم تولید کننده بستنی ، آبمیوه ، معجون […]